ภาพรวมการดำเนินงาน ปี 2564

กู๊ดเยียร์ประเทศไทยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน
หล่อดอกยางเครื่องบินสำหรับตลาดในประเทศ และเพื่อการส่งออก
กู๊ดเยียร์ออโต้แคร์ในประเทศไทย
68
สาขา
จำนวนพนักงาน
877
คน

โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ จำแนกรายได้จากการขาย ดังนี้

รายได้รวมจากการขาย
4,092

ล้านบาท

  • ในประเทศ
  • ส่งออก

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

SET Symbol
GYT
ราคาล่าสุด
181.50 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.50 (-0.27%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
600
ปรับปรุงเมื่อ: 01 ก.ค. 2565 16:38
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำไตรมาสและประจำปี รายงานประจำปี งบการเงินและ MD&A

แบบ 56-1 One Report 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่:
50/9 ถนน พหลโยธิน กม. 36, ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2909-8080
โทรสาร: 0-2909-8097
อีเมล:gyth_cosc@goodyear.com

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์