เป้าหมายของเรา

สร้างรายได้และผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มคุณค่าในแบรนด์สินค้าของเรา

แผนยุทธศาสตร์ของเรา

หนึ่งทีมขับเคลื่อนประสิทธิภาพไปด้วยกันไม่ว่าจะอยู่บนท้องถนน ในตลาดการค้า และทั่วทั้งองค์กร

เราจะชนะได้อย่างไร

การบรรลุเป้าหมายในทุกด้านของการดำเนินงานเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

 • ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 • ความเป็นเลิศด้านการขายและการตลาด

  สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ของเรา เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถแข่งขันในตลาดและกลายเป็นทางเลือกที่ลูกค้านึกถึงก่อนเสมอ

 • ความเป็นเลิศในการดำเนินการ

  ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบยางคุณภาพได้ถูกที่ถูกเวลา ด้วยราคาที่เหมาะสม

เราจะทำงานได้อย่างไร

เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา

 • ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์

  สร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความเคารพ ปกป้องชื่อเสียงอันดีเอาไว้

 • สร้างพลังให้ทีมงาน

  สร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องงาน สุขภาพและการบริการสังคมด้วยความเต็มใจ

 • สนับสนุนการทำงานร่วมกัน

  ชักชวนให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในทั่วภูมิภาคและสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารแบบชัดเจน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

 • ทันเหตุการณ์

  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

 • ส่งมอบผลลัพธ์

  มองเห็นความท้าทาย เปลี่ยนให้เป็นโอกาสและกล้าตัดสินใจ

เราจะมุ่มเน้นที่ใด

 • ประสบการณ์ของผู้บริโภค

  ทำให้ลูกค้าหาซื้อและเป็นเจ้าของยางกู๊ดเยียร์ได้ง่าย อีกทั้งยังแนะนำยางกู๊ดเยียร์ต่อ

 • การบริการลูกค้า

  ร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อเป็นการซัพพลายเออร์ที่ดี

 • คุณภาพ

  ส่งมอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และโครงการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

 • กลุ่มสินค้ามูลค่าสูง

  แข่งขันในกลุ่มสินค้าที่สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับแบรนด์

 • การจัดการกับความซับซ้อน

  บริหารจัดการในสิ่งที่จำเป็น กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป