บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของเดอะ กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเข้าร่วมทุนก่อตั้งบริษัท กับสกุลศรีเฟื่องฟุ้ง

และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงการผลิตยางเครื่องบิน และหล่อดอกยางเครื่องบิน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ และการส่งออก

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของกู๊ดเยียร์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

01

ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง คุณค่าที่สำคัญที่สุดที่บริษัทยึดถือคือความโดเด่นด้านนวัตกรรมและความปลอดภัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ การถ่ายโดนเทคโนโลยีที่บริษัทได้รับอย่างสม่ำเสมอจากบริษัท กู๊ดเยียร์ไทร์แอนด์รับเบอร์ บริษัท สหรัฐอเมริกาและศูนย์ทดสอบของบริษัท กู๊ดเยียร์อินเตอร์เนชั่นแนลลักเซมเบิร์ก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพและการออกแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ว่าได้ใช้ยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและให้ความปลอดภัยยามขัยขี่ ตลอดจนความทนทานในการใช้งาน เป็นที่น่าสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับอย่างดีในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักในประเทศไทย คือ
• ยางรถยนต์นั่ง
• ยางรถปิคอัพ
• ยางรถยนต์ SUV
• ยางสปอร์ต
• ยางรันออนแฟลต
• ยางรถยนต์เพื่่อการพาณิชย์

02

ผลิตภัณฑ์ยางเครื่องบิน

กู๊ดเยียร์เป็นที่รู้จักดีในด้านการผลิตยางเครื่องบินมานานกว่าศตวรรษทั้งในเรเดียลและยางผ้าใบ กู๊ดเยียร์มีโรงงานผลิตยางเครื่องบินในเมืองแดนวิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เซาเปาโลบราซิลและประเทศไทย โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นฐานการผลิตยางเครื่องบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึง:
• ยางเครื่องบินทั่วไป (General Aviation Tires)
• ยางเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Aircraft Tires)
• การหล่อดอกยางเครื่องบิน (Retread)