SET Symbol : GYT
195.50 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ต.ค. 2563 16:36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
0
วันก่อนหน้า
195.50
ราคาเปิด
-
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
194.00 / 500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
206.00 / 100
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
185.00 - 334.00