SET Symbol : GYT
181.50 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.50 (-0.27%)

ปรับปรุงเมื่อ: 01 ก.ค. 2565 16:38

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
600
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
109
วันก่อนหน้า
182.00
ราคาเปิด
182.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
181.00 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
182.00 / 200
ช่วงราคาระหว่างวัน
180.50 - 182.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
173.00 - 239.00