SET Symbol : GYT
181.00 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ม.ค. 2565 16:36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
0
วันก่อนหน้า
181.00
ราคาเปิด
-
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
180.00 / 500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
182.50 / 1,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
179.50 - 260.00