SET Symbol : GYT
237.00 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-3.00 (-1.25%)

ปรับปรุงเมื่อ: 15 ม.ค. 2564 16:38

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
200
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
47
วันก่อนหน้า
240.00
ราคาเปิด
237.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
231.00 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
247.00 / 100
ช่วงราคาระหว่างวัน
237.00 - 237.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
185.00 - 271.00